«Να παραλύσει η δεξιά μου εάν ξεπουληθώ…»

ΒΗΜΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Φωτογραφία Κυπριακό ΠρακτορείοΦωτογραφία Κυπριακό Πρακτορείο

Του Δρα Άρη Πετάση*

Ο πιο πάνω τίτλος είναι παραλλαγή του «Εάν επιλάθωμαι σου, Ιερουσαλήμ, επιλησθεί η ή δεξιά μου» του 136ου ψαλμού. Ο ακαδημαϊκός της Αρχαίας Ελληνικής φιλολογίας Γ. Ξενής είχε την καλοσύνη να μου εξηγήσει πως εδώ ο ψαλμωδός υπογραμμίζει το καθήκον του να κρατήσει ανεξίτηλη μέσα του τη μνήμη της κατεχόμενης ιεράς πόλεως των προγόνων του από την οποία είχαν εξοριστεί στην Βαβυλώνα το 597 π.χ.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 517 επιπλέον λέξεις