Μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Olympia.gr

 Επαρκή τα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου μέχρι τον Ιανουάριο 2013

Στη συγκρότηση ειδικής ομάδας εργασίας για «την εξέταση των δυνατοτήτων άμεσης και online διαβίβασης των στοιχείων των εκδιδόμενων φορολογικών παραστατικών για χονδρικές πωλήσεις αγαθών, καθώς και παροχής υπηρεσιών» προχώρησε η γ.γ. Δημοσίων Εσόδων.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 266 επιπλέον λέξεις