Απολογισμός πυρκαγιών 2015

dasarxeio.com

PYRKAGIA

Πυρκαγιές και καταστροφές κινήθηκαν στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το 2014, ενώ οι καιρικές συνθήκες απέτρεψαν εκτεταμένες καταστροφές.  

Δείτε την αρχική δημοσίευση 476 επιπλέον λέξεις