Διεθνοποίησις καί …γραβάτα

freewill.gr

Εφημερίδα Εστία στις 29 Σεπτεμβρίου 2015

tsipras

Στίς 19 Μαρτίου 2015, δύο σχεδόν μῆνες μετά την ἄνοδο τοῦ Σύριζα στήν ἐξουσία, ἡ «Ἑστία» ἔγραφε:

«Ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα διαπράττει λάθη στρατηγικῆς τά ὁποῖα ὁδηγοῦν τήν ἴδια σέ ἀδιέξοδο και τήν Ἑλλάδα σέ πολύ ἐπικίνδυνη κατάσταση».

Μεταξύ τῶν λαθῶν αὐτῶν, ἐπεσημαίνετο ἡ διεθνοποίησις τοῦ ἑλληνικοῦ ζητήματος:

«Οὐδέποτε ἔπρεπε νά ἔχει ἐπιδιωχθεῖ τέτοια διεθνοποίησις τοῦ ἑλληνικοῦ ζητήματος ἀπό τόν κ. Τσίπρα. Ὁ κύριος λόγος πού φθάσαμε στά πρόθυρα τῆς πτωχεύσεως τό 2010, ἦταν διότι ὁ τότε Πρωθυπουργός, Γ. Παπανδρέου, περιεφέρετο ἀνά τήν Εὐρώπη – καί ὄχι μόνον – καί εἶχε καταστήσει τήν Ἑλλάδα πρῶτο θέμα τῆς παγκοσμίου ἐπικαιρότητος. 

Τό γεγονός αὐτό εἶχε ἄκρως ἀρνητικές ἐπιπτώσεις στίς ἀγορές, μέ συνέπεια τήν ἐκτόξευση τῶν ἐπιτοκίων δανεισμοῦ τῆς χώρας σέ ἀνεξέλεγκτα ὕψη. Τό πάθημα λοιπόν τοῦ 2010 θά ἔπρεπε νά ἔχει γίνει μάθημα τό 2015. Ἡ διεθνής δημοσιότης ὄχι μόνον δέν βοηθεῖ, ἀλλά δυσχεραίνει τήν…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 279 επιπλέον λέξεις