Το αβάσταχτο βάρος ενός πολύτιμου δώρου

αἰέν ἀριστεύειν

αρχείο λήψης (2)

sansimera.gr

Ο ποιητής Ανακρέων έλαβε από τον τύραννο της Σάμου Πολυκράτη ως δώρο πέντε χρυσά τάλαντα.
Το τεράστιο για την εποχή αυτό ποσό το φύλαγε άυπνος νύχτα μέρα ο ποιητής.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 21 επιπλέον λέξεις