ΦΩΤΟΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΠΟΥΔΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 2015-16