Τα χαρακτηριστικά της αρχαίας Ελληνικής σκέψης

αἰέν ἀριστεύειν

σκεψη

Αρχαίοι Έλληνες Στοχαστές του Σωκράτη Γκίκα

Στην αρχαία ελληνική σκέψη θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε κυρίαρχα τα πιο κάτω γνωρίσματα:

α. Δείχνει μια τάση προς το γενικό. Όχι ότι αδιαφορεί για το ειδικό, αλλά εντάσσει το ειδικό και συγκεκριμένο μέσα σε μια ολότητα. To κάθε πράγμα είναι μέρος του όλου. Τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε στη συνάφεια τους, για να συλλαμβάνουμε το αληθινό τους νόημα.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 670 επιπλέον λέξεις