Το τέταρτο Ράιχ κλείνει τα σύνορα

Ελεύθερη Λαική Αντιστασιακή Συσπείρωση

Γερμανία

Αντιλήψεις περί της πολιτισμικής ανωτερότητας των Γερμανών, με τις οποίες η χώρα βύθισε για δυο φορές την ανθρωπότητα στο αίμα, επανέρχονται στις σελίδες του γερμανικού Τύπου με αφορμή τις ροές προσφύγων.

Στην πρώτη γραμμή βρέθηκε η συντηρητική Frankfurter Allgemeine Zeitung που εκφράζει τις θέσεις του γερμανικού χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. «Έφοδος των προσφύγων! Που είναι ο στρατός;» ήταν έναες από τους χαρακτηριστικούς τίτλους των τελευταίων ημερών ενώ σε σημειώματα των συντακτών διαβάζμε τίτλους όπως «Ωστε οι βάρκες δεν ανατράπηκαν στη θάλασσα» αλλά και συνεχείς επαίνους για τις ακροδεξιές κυβερνήσεις της Ανατολικής Ευρώπη που κλείνουν τα σύνορά τους στους πρόσφυγες.

Στην ίδια εφημερίδα ο καθηγητής Jörg Baberowski υποστήριζε ότι εάν η ηθική είναι ο μοναδικός γνόμωνας στη χάραξη πολιτικής θα τεθεί σε κίνδυνο η εσωτερική ειρήνη του γερμανικού έθνους!!!

Δείτε την αρχική δημοσίευση 185 επιπλέον λέξεις