ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Olympia.gr:
Óôéãìéüôõðï áðü ôçí Üóêçóç ôïõ åêëïãéêïý äéêáéþìáôïò åôåñïäçìïôþí óå åêëïãéêü êÝíôñï óôçí ÃêñÜâá , ãéá ôéò âïõëåõôéêÝò åêëïãÝò,…

Βαθμολογία:

Το οπλοστάσιο της φύσης: Βότανα και οι θεραπευτικές τους ιδιότητες ανά ασθένεια.

Δημοσιεύθηκε αρχικά στο αἰέν ἀριστεύειν:
Από την Κλεοπάτρα Ζουμπουρλή, μορ. βιολόγο Η φύση διαθέτει ένα ισχυρό οπλοστάσιο που αν χρησιμοποιηθεί σωστά μπορεί να ανακουφίσει ποικίλα…

Βαθμολογία:

Εκβιάζει το Μέγαρο Μουσικής! Ι.Μάνος: «Θα μας πληρώνετε τα δάνεια» ακόμη κι οταν λιποθυμούν παιδιά στα σχολεία από πεινα γιατι έτσι γουστάρουμε!

Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Olympia.gr:
Οι απειλές που εκστόμισε ο πρόεδρος του Μεγάρου Μουσικής κ.Ιωάννης Μάνος συναντώνται μόνο σε Λατινοαμερικάνικες Μπανανίες τύπου Πινοσέτ…

Βαθμολογία: