Πρωινή Προσευχή – ανάρτηση σημαίας: Τι αναφέρει φετινή εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας

Το σπιτάκι της Μέλιας

 .

Η εγκύκλιος Φ.3/1105 / 141440 / Δ1/ 10-09-2015ορίζει μεταξύ άλλων: 27. Πρωινή Προσευχή – ανάρτηση σημαίας

Σύμφωνα με το ΠΔ 201/98 (ΦΕΚ 161 τ. Α΄), άρθρο 13, παρ. 5, εδάφ. α και β και παρ. 10, εδαφ. δ, σας επισημαίνουμε ότι:

Α. Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν.

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών η προσευχή πραγματοποιείται στην αίθουσα κάθε τάξης.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 84 επιπλέον λέξεις