Το Τρένο των Χαμένων Ανθρώπων

Don't Ever Read Me

slideshow_wolken_slideshow_02

Υπάρχει κάτι πολύ σκληρό στη συνειδητοποίηση ότι κάποιος αποφάσισε να μην είναι πια μέρος της ζωής σου. Σκληρό, τρομακτικό και απολύτως διδακτικό.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 428 επιπλέον λέξεις