Τα συναρμόδια Υπουργεία, γιατί δεν ζήτησαν την αναγνώριση του πτυχίου του τέως διοικητή της ΕΑΒ;

Olympia.gr

Ο κ. Αθανάσιος Χρονόπουλος διετέλεσε πρόεδρος της ΕΑΒ έχοντας προσκομίσει πλαστό πτυχίο αλλά και πλαστό μεταπτυχιακό!
Η ερώτηση που προκύπτει είναι απλή. Τα συναρμόδια Υπουργεία, Οικονομικών και Αμύνης, δεν μερίμνησαν να ζητήσουν από

Δείτε την αρχική δημοσίευση 28 επιπλέον λέξεις