ΒΙΑΜΑΞ, πως οι εκάστοτε «ελληνικές» κυβερνήσεις διέλυσαν την ελληνική αμαξοποιΐα

ΕΛΛΑΣ

lewforeio2Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια της Ελλάδας. Ποιά είναι όμως η πραγματική για την αναστολή των παραγωγικών δραστηριοτήτων της, συμπαρασύροντας εκατοντάδες μικρότερους αμαξοποιούς, βιοτεχνίες που εργάζονταν ως προμηθευτές στην παραγωγική εφοδιαστική αλυσίδα λεωφορείων και λοιπών οχημάτων;

Δείτε την αρχική δημοσίευση 717 επιπλέον λέξεις