Η ΦΑΡΜΑΚΟΓΛΩΣΣΑ ΚΙΡΚΗ: Ρέστης-Πάλλης και εφοπλιστικές MKO