Τι είναι τα IOU – Πώς χρησιμοποιούνται – Ποιοι οι κίνδυνοι

Lefteria

Τα IOU θα είναι ένα χρεόγραφο το οποίο θα χρησιμοποιείται παράλληλα με το κεντρικό νόμισμα της χώρας και θα διασφαλίζει την αποπληρωμή συγκεκριμένου ποσού στον κάτοχό τους.

images (41)

Θα εκδίδονται από το Δημόσιο και πάνω τους θα αναγράφεται η ημερομηνία έκδοσης, το ποσό οφειλής και το όνομα του δικαιούχου.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 350 επιπλέον λέξεις