Το μέλλον ανήκει σ’αυτούς που ξέρουν να επιμένουν

sisifo_1

Ακόμη και για εκατοντάδες και χιλιάδες φορές.Ο Edison, μεχρι να ανακαλυψει τον ηλεκτρικό λαμπτήρα, έκανε 10.000 προσπάθειες!    Ο επιμένων νικά!

ασςπηγη