Ο Μίχαλος με τροπικό μαύρισμα εκπροσωπεί την κατεστραμμένη αστική οικονομία

Olympia.gr

Για τέτοιο άγχος μιλάμε. Όπως ο κατάμαυρος Γιωργάκης εκπροσωπούσε τον… σοσιαλισμό.
Έχουμε τους εκπροσώπους που μας πρέπουν;

Δείτε την αρχική δημοσίευση