Κατάλαβες τώρα γιατί έκλεισαν οι τράπεζες;

Olympia.gr


250,000,000 λεφτά του δημοσίου.
Που; Στην Ελβετία.
Ποιός τα αναπλήρωσε;
Τα έντοκα.
Ποιος τα αγόρασε;

Δείτε την αρχική δημοσίευση 28 επιπλέον λέξεις