ΣΙΓΟΥΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ ΝΑΙ, ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟ ΟΧΙ