Αυτή είναι η πλήρης ελληνική πρόταση μεταφρασμένη

Ώρα Κοινής Ανησυχίας

Αυτή είναι η πλήρης ελληνική πρόταση μεταφρασμένη

Το ThePressProject παρουσιάζει την μετάφραση της ελληνικής πρότασης που η κυβέρνηση θεωρεί ως μόνη ρεαλιστική βάση διαπραγμάτευσης και η οποία έχει δεχτεί κριτική εκατέρωθεν.
Το έγγραφο παρουσιάζεται από το ThePressProject στα ελληνικά στην πλήρη του διάσταση προκειμένου όλοι να έχουν την δυνατότητα να το επεξεργαστούν και να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. Η μετάφραση είναι ανεπίσημη και ελεύθερη προς αναμετάδοση εφόσον διατηρείται στο ακέραιο και δεν αφαιρείται η εισαγωγική του παράγραφος και το υδατογράφημα. Στο έργο προστέθηκε και επεξεργασμένο τμήμα της μετάφρασης του ΜΕΤΑ. Μπορείτε και εσείς να στείλετε τις παρατηρήσεις σας ή τις διορθώσει σας. Η μετάφραση έχει γίνει από το πρωτότυπο  έγγραφο στα αγγλικά.

δείτε το εδώ:

Δείτε την αρχική δημοσίευση