ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ και ΕΝΟΤΗΤΑ

Olympia.gr

Το μεγάλο όπλο της επόμενης μέρας είναι η ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ και η ΕΝΟΤΗΤΑ των Ελλήνων , ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από την τελική απόφαση.

Δυστυχώς τα καλά του ΝΑΙ και του ΟΧΙ είναι ελάχιστα. Επομένως η

Δείτε την αρχική δημοσίευση 42 επιπλέον λέξεις