Η κυβέρνηση απορρίπτει την πρόταση των θεσμών

Olympia.gr

Óôéãìéüôõðï áðü ôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ) Óôéãìéüôõðï áðü ôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ
(EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Η κυβέρνηση απορρίπτει την πρόταση των θεσμών για παράταση του υφιστάμενου ελληνικού προγράμματος, με χρηματοδοτική κάλυψη ύψους 15,5 δις ευρώ, ανέφεραν σήμερα από τις Βρυξέλλες Ελληνικές κυβερνητικές πηγές .

Δείτε την αρχική δημοσίευση 66 επιπλέον λέξεις