Πόσο αίμα και χρήματα έχουμε δώσει στις Τράπεζες για να πάρουμε ανεργία ;

Olympia.gr

Α. Προνομιούχες μετοχές Αλογοσκούφη
>
> Από απάντηση του υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν ερώτησης του Μανόλη Γλέζου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του 3723/2008 το Ελληνικό Δημόσιο ανέλαβε προνομιούχες μετοχές των πιστωτικών ιδρυμάτων, έναντι καταβολής σε αυτές Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου λήξεως 21.05.2014 και 23.07.2014 (κι όχι μετρητών). Το συνολικό ποσό των αναλαμβανομένων μετοχών σήμερα ανέρχεται σε 4.473.585.000 ευρώ και κατανέμεται ως εξής:

Δείτε την αρχική δημοσίευση 265 επιπλέον λέξεις