ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ὁ Πάπας

Χριστιανικὴ Βιβλιογραφία

νοικτς σ κοινορτασμ το Πάσχα Πάπας Φραγκίσκος,
ὥστε νὰ γιορτάζεται ἀπὸ κοινοῦ ἀπὸ ὅλους τοὺς χριστιανοὺς

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: …Πολλὴ δουλειὰ γιὰ τὴν «Πανορθόδοξη» τὸ 2016! Ὁ Οἰκουμενισμὸς «χτυπάει κόκκινο». Καὶ μὲ σπουδὴ μάλιστα. Στρώνεται τὸ ἔδαφος.

.             Τὴν διάθεση τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας νὰ ὁρισθεῖ σταθερὴ ἡμερομηνία ἑορτασμοῦ γιὰ τὸ Πάσχα, ὥστε νὰ γιορτάζεται ἀπὸ κοινοῦ ἀπὸ ὅλους τοὺς χριστιανούς, ἔκανε γνωστὴ ὁ πάπας Φραγκίσκος, κατὰ τὴν ὁμιλία του στὴ Βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Λατερανοῦ, στὴν Ρώμη.
.             «Ἡ (Ρωμαιοκαθολικὴ) Ἐκκλησία εἶναι διατεθειμένη νὰ ὁρίσει μία σταθερὴ ἡμερομηνία γιὰ τὸ Πάσχα, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ γιορτάζεται τὴν ἴδια ἡμέρα ἀπὸ ὅλους τοὺς χριστιανούς. Ἀπὸ τοὺς Καθολικούς, Ὀρθόδοξους καὶ Προτεστάντες», τόνισε ὁ Φραγκίσκος.
.             Ὁ ποντίφικας προσέθεσε ὅτι «ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία εἶναι διατεθειμένη νὰ σταματήσει νὰ ἀκολουθεῖ τὴν καθορισμένη, ἕως τώρα, ἡμερομηνία, ἡ ὁποία ἀντιστοιχεῖ στὴν πρώτη πανσέληνο μετὰ…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 91 επιπλέον λέξεις