Τι οδήγησε στην υπογραφή της Magna Carta; …Νεότερες εκδοχές

Νότια του Βασιλείου της Δανιμαρκίας

Η υπογραφή της Magna Carta* ήταν πρωταρχικά το αποτέλεσμα δυο ανθρώπων και δυο καταστροφών.

Τα αδέλφια ήταν ο Ριχάρδος και ο Ιωάννης και οι καταστροφές ο πόλεμος και η υπερφορολόγηση….

magnacarta

Η *Μάγκνα Κάρτα (λατινικά Magna Carta, «Μεγάλη Χάρτα»), που αποκαλείται και Magna Carta Libertatum («Μεγάλος Χάρτης των Ελευθεριών»), είναι αγγλικός καταστατικός χάρτης, ο οποίος αρχικά εκδόθηκε το 1215. Η Μάγκνα Κάρτα θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά έγγραφα στην ιστορία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Αρχικά γράφτηκε λόγω διαφωνιών μεταξύ του Πάπα Ιννοκεντίου του Γ’, του Βασιλιά Ιωάννη της Αγγλίας και των Άγγλων βαρώνων σχετικά με τα δικαιώματα του βασιλιά.

Η Μάγκνα Κάρτα ζητούσε από τον Βασιλιά να αποκηρύξει κάποια δικαιώματά του, να σεβαστεί τις νομικές διαδικασίες και να αποδεχτεί ότι θα δεσμεύεται από τους νόμους και προστάτευε δικαιώματα των υπηκόων του Βασιλιά, ιδιαίτερα από την παράνομη φυλάκιση.

magnacarta325

Διαβάστε εδώ τα νεότερα

Δείτε την αρχική δημοσίευση