Ελληνοαρμενικά

Περί Ιστορίας

Παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη το βιβλίο του ομότιμου καθηγητή του ΑΠΘ, Ιωάννη Κ. Χασιώτη, «Αδελφά έθνη εν μέσω θυέλλης: Αρμένιοι και Έλληνες στις μεγάλες κρίσεις του Ανατολικού ζητήματος (1856-1914)» (Θεσσαλονίκη: University Press, 2015). Έχοντας πρωτοεμφανιστεί στην ελληνική βιβλιογραφία το 1964, ο Ι. Κ. Χασιώτης έχει καταθέσει μέχρι σήμερα ένα ογκώδες συγγραφικό έργο για τη νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία, τις ελληνοϊσπανικές σχέσεις και για ένα πλήθος θεμάτων της οθωμανοκρατούμενης Ανατολής (και της Κύπρου), της ευρωπαϊκής ιστορίας και του Ελληνισμού της Διασποράς.

Στην τόσο ευρεία εργογραφία (γεωγραφικά, χρονολογικά και ειδολογικά) του Γιάννη Χασιώτη το Αρμενικό ζήτημα, η αρμενική διασπορά και οι ελληνοαρμενικές σχέσεις καταλαμβάνουν μια εξέχουσα θέση. Τα «Αδελφά έθνη» αποτελούν την κορωνίδα του συγγραφικού του έργου για το κεφάλαιο αυτό. Παρουσιάζονται οι παράγοντες που διαμόρφωναν τις ελληνοαρμενικές σχέσεις στον 19ο αιώνα στα μεγάλα αστικά κέντρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ο ελληνοαρμενικός ανταγωνισμός, που προήλθε  από τη δυναμική που αναπτύχθηκε ύστερα…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 347 επιπλέον λέξεις