Παλιό αυτοκίνητο – Old car

Αποτυπώματα - Footprints

Παλιό αυτοκίνητο - Old car Οδός Τρικούπη, Λευκωσία εντός των τειχών, Κύπρος (Trikoupi street, Nicosia within the walls, Cyprus)

Δείτε την αρχική δημοσίευση