Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου

dasarxeio.com

msc architektoniki topiou

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου

Προκήρυξη ΔΠΜΣ 2015-2017

Το τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., προκηρύσσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο αντικείμενο Αρχιτεκτονική Τοπίου, για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2017

Δείτε την αρχική δημοσίευση 336 επιπλέον λέξεις