Υλοποίηση του Προγράµµατος Δασοπροστασίας έτους 2015

dasarxeio.com

egk

Αναρτήθηκε στο Δι@ύγεια η αριθµ. 124530/2314/30-4-2015 εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος για την υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2015. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι γίνεται ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ περιγραφή τρόπου υλοποίησης του προγράμματος, ενώ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ δίνεται η κατανοµή των διατιθέµενων πιστώσεων ανά Οργανική Μονάδα.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 427 επιπλέον λέξεις