Ποιοι θέλουν μια κοινωνία μίσους

freewill.gr

Γράφει ο Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος

Δημοσιεύθηκε στην Εστία στις 18 Μαΐου 2015

communism

Στην «Εστία» του Σαββάτου, τόσο το κύριο άρθρο όσο και αυτό του Τηλεμάχου Μαράτου έθεταν ένα πολύ σοβαρό ζήτημα: του παραλογισμού στην εξουσία και των συνεπειών του σε μία χώρα που, για ποικίλους λόγους, σε μεγάλο βαθμό δεν θέλει να βλέπει την πραγματικότητα. Τι μπορεί, λοιπόν, να συμβεί στις περιπτώσεις αυτές;

Το ερώτημα μπορεί να φαίνεται απλό, πλην όμως πίσω του υπάρχει μία ολόκληρη θεωρητική και ιστορική προσέγγιση, η οποία μας φέρνει αντιμέτωπους με την γένεση του ολοκληρωτισμού – είτε αυτός είναι φαιοκόκκινος, είτε θρησκευτικός. Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχουν κοινά σημεία. Σπεύδουμε δε να τονίσουμε ότι άλλος είναι ο ολοκληρωτισμός και άλλης υφής είναι ορισμένα αυταρχικά καθεστώτα, τα οποία, κατά κανόνα, έχουν και ευκαιριακό χαρακτήρα. Υπό αυτή την έννοια, ο ολοκληρωτισμός διαφέρει αισθητά από μία δικτατορία, τόσο ως προς τις προθέσεις όσο και ως προς τις πρακτικές…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 662 επιπλέον λέξεις