Γιατί γίνεται ό,τι πουν οι Γερμανοί στην ΕΕ και δεν κουνιέται φύλλο;

Olympia.gr

Áðü ôçí Óõíåäñßáóç ôïõ Õðïõñãéêïý Óõìâïõëßïõ óôçí Áßèïõóá Õðïõñãéêïý Óõìâïõëßïõ, óôç ÂïõëÞ, ÊõñéáêÞ 13 Ìáñôßïõ 2011.   ÁÐÅ ÌÐÅ/www.papandreou.gr/ÂÁÓÉËÇÓ ÖÉËÇÓ

Είμαστε άραγε ομαδικά τυφλοί όλοι οι Ευρωπαίοι; Δεν βλέπουμε άραγε ότι τα πάντα κινούνται κάτω από τη βούληση και τις εντολές της γερμανικής κυβέρνησης; Δεν βλέπουμε άραγε όλοι ότι τα όργανα της ΕΕ, με πρώτο και καλύτερο το Ευρωκοινοβούλιο, είναι απλές πολιτικές «γλάστρες», χωρίς καμία απολύτως εξουσία;

Δείτε την αρχική δημοσίευση 181 επιπλέον λέξεις