Τα κίνητρα για συναλλαγές με πλαστικό χρήμα

Η καλύβα ψηλά στο βουνό

Μπορεί να πρόκειται για λογικές επιλογές… επί χάρτου. Στο πεδίο όμως της πραγματικής οικονομίας δε νομίζω ότι το πλαστικό χρήμα θα αποδώσει το παραμικρό, ιδίως στη φοροδιαφυγή υδραυλικών, γιατρών κλπ. Διότι το μεν είναι κίνητρο της τάξης του 2% και το δε (να γίνει η πληρωμή στη ζούλα) κίνητρο δέκα ή και είκοσι φορές μεγαλύτερο – και τα λεφτά στο χέρι!

Με άλλα λόγια, η μοναδική σοβαρή πιθανότητα να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή είναι ο εξορθολογισμός της εντελώς παράλογης (εγκληματικά υψηλής) φορολογίας των ελεύθερων επαγγελματιών, σε συνδυασμό με το «κίνητρο» των αυστηρών ελέγχων.

Το πλαστικό χρήμα είναι ευσεβής πόθος, προς το παρόν τουλάχιστον.

Τα κίνητρα για συναλλαγές με πλαστικό χρήμα | Ελληνική Οικονομία | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δείτε την αρχική δημοσίευση