Η τυπολατρία της διοίκησης

dasarxeio.com

egk

Με το με Αρ. Πρωτ.: 123819/1847 της 2-4-2015 (ΑΔΑ 7ΟΧΤ465ΦΘΗ-Π3Π) και με τον χαρακτηρισμό Εξ. ΕΠΕΙΓΟΝ στάλθηκε προς τις Δ/νσεις Δασών η απόφαση-εγκύκλιος (δεν διευκρινίζεται) με θέμα: Περί εκκρεμών υποθέσεων χαρακτηρισμού ενώπιων των Β’/βάθμιων Ε.Ε.Δ.Α.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 613 επιπλέον λέξεις