Το χάσμα στην Ε.Ε. διευρύνεται

Ελεύθερη Λαική Αντιστασιακή Συσπείρωση

eurostat-650x250

Του Γιώργου Τοζίδη

Η Eurostat δημοσίευσε πρόσφατα (21/4/2015) στοιχεία για το δημόσιο χρέος και το έλλειμμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και της Ευρωζώνης για το χρονικό διάστημα 2011-2014. Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα:

1. Στα 16 από τα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε. το δημόσιο χρέος υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ, που είναι το αποδεκτό ποσοστό με βάση τη Συνθήκη του Maastricht. Επιπλέον, σε 21 από τα 28 κράτη-μέλη καταγράφηκε αύξηση του δημόσιου χρέους, με αποτέλεσμα το συνολικό δημόσιο χρέος στην Ε.Ε. να ανέρχεται σε 12,1 τρισ. ευρώ ή 86,8% του κοινοτικού ΑΕΠ. Το εύρος στα ποσοστά δημόσιου χρέους κυμαίνεται μεταξύ του 10,6% (Εσθονία) και του 177,1% (Ελλάδα).

Δείτε την αρχική δημοσίευση 458 επιπλέον λέξεις