Η Ώρα του Πολίτη καθιερώνεται στην Ελληνική Αστυνομία για πρώτη φορά

Olympia.gr

Η Ώρα του Πολίτη, των Φορέων και των Κοινωνικών Εταίρων καθιερώνεται στην Ελληνική Αστυνομία.Η δράση, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έχει στόχο την

Δείτε την αρχική δημοσίευση 88 επιπλέον λέξεις