Σε ορίζοντα έξι μηνών θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων.

Olympia.gr

Αυτό προκύπτει από έγγραφο που φέρει την υπογραφή του υπουργού Οικονομίας και το οποίο εστάλη στη Βουλή.

ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΓΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ

Δείτε την αρχική δημοσίευση 13 επιπλέον λέξεις