«ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ ΤΑ ΒΕΒΗΛΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ» ζητᾶ ἡ Ι. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Χριστιανικὴ Βιβλιογραφία

Κινεζικ παπούτσια μ μεγάλο σταυρ στ πέλμα,
ζητ
νποσυρθον κκλησία

Κινεζικά παπούτσια με μεγάλο σταυρό στο πέλμα, ζητά να αποσυρθούν η Εκκλησία

.             Τὴν ἀπόσυρση ἀπὸ τὴν ἀγορὰ συγκεκριμένου τύπου παπουτσιῶν, ποὺ κατασκευάζονται στὴν Κίνα καὶ στὸ πέλμα τῶν ὁποίων ὑπάρχει τὸ σχῆμα τοῦ σταυροῦ, ζητᾶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος.
.             Σχολιάζοντας τὴ δημοσίευση στὸν ἠλεκτρονικὸ τύπο σχετικῶν φωτογραφιῶν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀναφέρει, σὲ ἀνακοίνωσή της, ὅτι αὐτὴ ἡ χρήση τοῦ σχήματος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ “συνιστᾶ βεβήλωση, ἐξύβριση, ἀσέβεια καὶ προσβολὴ τοῦ λυτρωτικοῦ συμβόλου τῆς πίστεώς μας” καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἐκφράζει “τὴν δυσφορία, τὴν ἀντίθεση καὶ τὸν ἀποτροπιασμό της γιὰ τὴ βέβηλη αὐτὴ ἐνέργεια, ἐν ὄψει μάλιστα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδας”.

ΠΗΓΗ: imerisia.gr

Δείτε την αρχική δημοσίευση