Αρκετές αναφορές για την πτήση ενός αεροσκάφους με «περίεργο σχήμα» στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ επανέφεραν στο προσκήνιο την ύπαρξη του απορρήτου μέχρι σήμερα αεροσκάφους στρατηγικής αναγνώρισης, πρόγραμμα που αναφέρεται πολλές φορές και ως Aurora.