Όπως είπε ο κ. Αβραμόπουλος, η συνεχής ενασχόλησή του με τα ευρωπαϊκά ζητήματα δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί επαρκώς στα καθήκοντα της τιμητικής θέσης του αντιπροέδρου του κόμματος και γι’ αυτό υποβάλει την παραίτησή του, ώστε η θέση να καλυφθεί από κάποιο πρόσωπο που θα μπορεί να ασχολείται καθημερινά με τα ζητήματα του κόμματος.

Ο κ. Αβραμόπουλος πρότεινε επίσης η δεύτερη θέση του αντιπροέδρου να καλυφθεί από ένα πρόσωπο της νέας γενιάς, ώστε να γεφυρωθούν οι γενιές και στη Νέα Δημοκρατία.

πηγη