Η πτώχευση του 1932

αἰέν ἀριστεύειν

Ελευθέριος_Βενιζέλος

του Παντελή Καρύκα

Συγγραφέα – hellasforce.com

Η οικονομική κρίση της Ελλάδας και η πτώχευση του 1932, ήταν αποτέλεσμα ενός συνδυασμού εσωγενών και εξωγενών

Δείτε την αρχική δημοσίευση 457 επιπλέον λέξεις