Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων

ΕΛΛΑΣ

Γράφει ο Αναστάσιος Μπίγγος

Όπως είναι γνωστό, το τελικό σχέδιο επίθεσης με απώτερο στόχο την Απελευθέρωση των Ιωαννίνων καταρτίστηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1913 και στις 19 το Ελληνικό Πυροβολικό άρχισε να βάλλει ασταμάτητα κατά των Τουρκικών πυροβολείων και των χαρακωμάτων του τουρκικού Πεζικού. Οι Τούρκοι ανταπάντησαν με το σύνολο των πυροβόλων του Μπιζανίου, χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα και προς το μεσημέρι σταμάτησαν.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 413 επιπλέον λέξεις