Αμφιθυμίες

ΤΟ ΛΗΜΕΡΙ

Σύμφωνοι, καρντάση μου, τα σημάδια είναι εκεί… Και είναι κακά σημάδια.
Είναι κακό σημάδι να τους ακούμε περί άλλων να τυρβάζουν στην επιχειρηματολογία των εντιμότατων φίλων μας περί της συνέχειας του κράτους, αντί για να τονίζουν σε όλους τους τόνους ότι πριν πέντε χρόνια καταλύθηκε κάθε έννοια συνταγματικότητας αλλά και διεθνούς νομιμότητας, με αυτό το άθλιο πρόγραμμα «διάσωσης» που μετέτρεψε την Ελλάδα και όλους εμάς τους Έλληνες σε υποκείμενα ενός άθλιου πειράματος, που θα σημειωθεί στην ευρωπαϊκή ιστορία με τα μελανότερα μεσαιωνικά χρώματα.
Είναι κακό σημάδι να τους ακούμε να μας λένε ότι……….

Δείτε την αρχική δημοσίευση 464 επιπλέον λέξεις