1 στις 5 αυτοκτονίες οφείλεται στην ανεργία

Olympia.gr

1 στις 5 αυτοκτονίες οφείλεται στην ανεργίαΗ ανεργία σκοτώνει, οδηγώντας τους ανθρώπους στην αυτοκτονία, ακόμη και σε χώρες ή σε περιόδους που δεν υπάρχει κρίση και ύφεση.
Αυτό είναι το ζοφερό συμπέρασμα μιας νέας μεγάλης διεθνούς επιστημονικής έρευνας, Διαβάστε την συνέχεια

Δείτε την αρχική δημοσίευση