ΤHN ΔΙΚH ΤΟΥ “ΕΦΑΡΜΟΓH” (Αpp) ΑΠEΚΤΗΣΕ ΤΟ ΑΓΙΟN ΟΡΟΣ

Χριστιανικὴ Βιβλιογραφία

Τὴν δική του Ἐφαρμογὴ (App) ἀπέκτησε τὸ Ἅγιον Ὄρος

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»:Μόνο νὰ μὴ ξεχαστεῖ ὅτι ὁ Τρόπος τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἶναι μιὰ Ἁγιοπνευματικὴ «ἐφαρμογὴ σωτηρίας»!

.             Ἐφαρμογὴ γιὰ smartphone ἀπέκτησε αἰσίως καὶ τὸ …Ἅγιον Ὄρος. Ὁ “χρήστης” μπορεῖ νὰ «κατεβάσει» δωρεὰν τὴν ἐφαρμογὴ καὶ νὰ ἔχει στὸ κινητό του πληροφορίες γιὰ τὸ παλαιὸ (ποὺ ἰσχύει στὴν Ἀθωνικὴ Πολιτεία) καὶ τὸ νέο ἡμερολόγιο, μὲ ταυτόχρονη παρουσίαση τῶν ἑορτῶν τους, τὶς νηστεῖες ποὺ ἰσχύουν κάθε μέρα, τοὺς βίους ὅλων τῶν ἁγίων, τὸν λεπτομερῆ τηλεφωνικὸ κατάλογο ἐπικοινωνίας μὲ τὸ Ἅγιον Ὄρος, τὶς ἁγιορείτικες πανηγύρεις ὅλων τῶν ἱερῶν σκηνωμάτων καὶ τὰ ψυχωφελῆ γνωμικὰ ἀπὸ τὴ σοφία τῶν Πατέρων.
.           Μάλιστα, ἂν κάποιος τὸ ἐπιθυμεῖ, μπορεῖ νὰ λαμβάνει καθημερινὴ εἰδοποίηση στὸ κινητό του, τὴν ὥρα ποὺ θὰ ὁρίσει, γιὰ τὴ γιορτὴ καὶ τὴ νηστεία τῆς ἡμέρας.
.             Τὴν ἐφαρμογὴ δημιούργησε ἡ ἐταιρία ASTΑΕ, μὲ ἕδρα τὴ Θεσσαλονίκη, θέλοντας νὰ διευκολύνει τοὺς 300.000…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 145 επιπλέον λέξεις