Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων-ελβετικό φράγκο

Ανθια Κορελα - Δικηγορος παρ' Αρειω Παγω

Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων για ελβετικό φράγκο – γραφείου μας: Δανειολήπτης που έχει συνάψει σύμβαση στεγαστικού δανείου σε ελβετικό φράγκο, κατέφυγε στη δικαστική οδό για να δικαιωθεί και να διεκδικήσει την επαναφορά της δόσης του στα  αρχικώς συμφωνηθέντα επίπεδα. Το πρώτο βήμα ήταν η άσκηση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών της αγωγής για την ακύρωση της ρήτρας του ελβετικού φράγκου, η οποία όμως θα συζητηθεί σε βάθος τριών περίπου ετών. Στο μεταξύ όμως ο δανειολήπτης πρέπει να είναι προστατευμένος, διότι με την ισοτιμία σε 1 ευρώ/ελβετικό φράγκο, οι δόσεις που τώρα καλείται να καταβάλλει ουσιαστικά δεν απομειώνουν καθόλου το αρχικώς ληφθέν κεφάλαιο. Για το λόγο αυτό ασκήσαμε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, προτάσσοντας τους κινδύνους που υφίσταται ο δανειολήπτης. Καταλήξαμε λοιπόν σε μια πολύ καλή  απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, που θα μπορεί να αποτελέσει  και πρόκριμα για την μελλοντική συζήτηση της αγωγής μας στο Πολυμελές, ορίζοντας ότι μέχρι την…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 41 επιπλέον λέξεις