Η σύνθεση της νέας βουλής, ορκωμοσία, ανακήρυξη βουλευτών κλπ

JusticeForGreece

Η ορκωμοσία των βουλευτών ( θρησκευτικός και πολιτικός όρκος

1) Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ : 

ΙΣΤ’ Βουλευτική Περίοδος ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5/2/2015 έως ….

Όνομα, πολιτική ομάδα, επικοινωνία

Εκλογική περιφέρεια: Α’ ΑΘΗΝΩΝ

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.669 επιπλέον λέξεις