Τα κέρδη της Γερμανίας από την ευρωκρίση και γιατι τη συντηρει με νυχια και με δοντια.

PROJECT ANTISYSTEM

Ισχυρά οφέλη έχει αποκομίσει το Βερολίνο την περίοδο 2010 – 2014, εν μέσω της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη. Τα κέρδη από το αδύναμο ευρώ, τα γερμανικά ομόλογα, την εισροή εξειδικευμένων μεταναστών και την αγορά ακινήτων.

Κερδισμένη κατά 40,9 δισ. ευρώ είναι η Γερμανία εν μέσω της ευρωπαϊκής κρίσης. Σε αυτό το ποσό ανέρχονται τα επιπλέον έσοδα που θα έχει το γερμανικό κράτος μεταξύ 2010 και 2014 λόγω των χαμηλών επιτοκίων με τα οποία δανείζεται η Γερμανία αλλά και της μεγάλης ζήτησης που έχουν τα γερμανικά ομόλογα εν μέσω της κρίσης χρέους.

Ως γνωστόν, η κρίση απομάκρυνε τους επενδυτές από τα ομόλογα των χωρών της κρίσης, στρέφοντάς τους σε ομόλογα του γερμανικού δημοσίου, που θεωρούνται ασφαλή. Σύμφωνα με το «Ινστιτούτο Kiel για την Παγκόσμια Οικονομία», μια γερμανική δεξαμενή σκέψης, η ανοδική αγορά ομολόγων έχει προσφέρει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση σχεδόν 80 δισ. ευρώ ανάμεσα στο 2009 και το 2013 (εν συγκρίσει με…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 303 επιπλέον λέξεις