Μόνο η αυτάρκεια εγγυάται την εθνική ανεξαρτησία…

ΤΟ ΛΗΜΕΡΙ

Γράφει ο Κλεισθένης.

Δεν ανακάλυψα την πυρίτιδα, απλά όλοι το γνωρίζουν αλλά κανείς, τουλάχιστον απ’ τους κυβερνώντες, δεν το πράττει.

Όταν σήμερα έχουμε απόλυτη ανάγκη τις εισαγωγές ακόμα και για να επιβιώσουμε, όταν σήμερα δεν …………..

Δείτε την αρχική δημοσίευση 340 επιπλέον λέξεις