Θέματα Κοινωνικής Ψυχολογίας

ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ

Θεωρητικά μοντέλα των στάσεων

Η θεωρία του Τριάντη & Η γνωστική ασυμφωνία του Festinger

Ομοιότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις

Η τριγωνική θεωρία του Sternberg

Φάσεις εξέλιξης μιας ομάδας

Οι αρχές του Tajfel για τα στερότυπα και τις προκαταλήψεις

Τύποι ηγεσίας

Γράφει ο Χρήστος Τσαντής

Λίγα λόγια για τα θεωρητικά μοντέλα των στάσεων

Οι προσεγγίσεις που πηγάζουν από τον συμπεριφορισμό ερμηνεύουν τις στάσεις από τη σκοπιά της σχέσης ερεθίσματος-αντίδρασης, την μάθηση μέσω της ενίσχυσης μιας συμπεριφοράς, με βάση δηλαδή τις συνήθειες που έχει αποκτήσει το άτομο δρώντας μέσα σε ένα περιβάλλον. Αυτές ονομάζονται και θεωρίες της μάθησης.
Ο Bandura υποστηρικτής της θεωρίας της μιμητικής μάθησης, έδειξε οι στάσεις διαμορφώνονται ως συνήθεια γιατί ενσωματώνονται μέσω της τάσης των παιδιών να μιμούνται τις αντίστοιχες στάσεις σημαντικών προσώπων του οικογενειακού και του κοινωνικού τους περίγυρου.

Η Λειτουργική θεωρία των στάσεων

ΣκίτσοΗ λειτουργική θεωρία των στάσεων που αναπτύχθηκε από τον Katz προσεγγίζει τις στάσεις από ψυχοδυναμική…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.897 επιπλέον λέξεις