Η αρχαία καταγωγή της φουστανέλας

ΕΛΛΑΣ

φουστανέλλαΗ αρχική φουστανέλλα, πού τη φορούσαν παλαιότερα οι Έλληνες, δεν ήταν τόσο κοντή, όσο φοριέται από τούς Εύζωνες. Άλλα δεν ήταν ούτε και τόσο μακριά, όσο υποστηρίζει ό καθηγητής Αντώνιος Κεραμόπουλος.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 734 επιπλέον λέξεις